Quản lý Workspace

Settings

Workspace là gì?

CyStack Web Security cho phép mỗi tài khoản quản lý nhiều website khác nhau trong một danh mục Website, đồng thời cho phép nhiều tài khoản cùng quản lý một danh mục Website trong một Workspace.

Để dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng một căn nhà có nhiều phòng được khóa bởi chìa khóa, trong mỗi phòng có các thiết bị, và mỗi người trong nhà có chìa khóa cho vài phòng khác nhau được cấp bởi chủ nhà. Sau đó coi các websites giống như các thiết bị trong phòng, mỗi Workspace sẽ là một căn phòng, hệ thống của bạn sẽ là ngôi nhà và các tài khoản sẽ là các thành viên trong ngôi nhà đó. (Điểm khác biệt duy nhất là mỗi thiết bị - website - có thể nằm trong nhiều căn phòng - workspace khác nhau).

Cài đặt Workspace

Settings

Tính năng cho phép khách hàng quản lý Workspace hiện tại, như thay đổi tên, mô tả, loại, cũng như quản lý các thành viên trong nhóm với các vai trò khác nhau (Owner/Member). Mỗi nhóm làm việc có danh mục Websites riêng, với những hệ thống lớn việc này sẽ giúp quá trình quản lý và phân bổ nguồn lực được thuận tiện hơn.

Tạo Workspace mới

Create new

Khách hàng có thể tạo Workspace mới bằng cách bấm vào tên tài khoản / tên Nhóm ở góc trên cùng bên phải và chọn Tạo Workspace của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?