Thay đổi mật khẩu truy cập

Change Password 1

Để thay đổi mật khẩu truy cập CyStack Web Security, khách hàng cần truy cập chức năng Quản lý tài khoản, phần Chung rồi bấm vào đường dẫn CyStack ID, hoặc truy cập trực tiếp trang CyStack ID tại địa chỉ https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới

Change Password 2

Từ giao diện trang https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới, vào phần Bảo mật để và bấm Thay đổi mật khẩu

Change Password 3

Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và bấm Lưu thay đổi để hoàn tất việc đổi mật khẩu:

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?