Lịch sử hoạt động

Activities

Thông báo tới khách hàng những thông tin cập nhật có liên quan đến

  • Hệ thống (người dùng System) ví dụ: Lỗ hổng mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu lỗ hổng của CyStack, Lượt quét đã hoàn thành, v.v.
  • Người dùng: ví dụ Đã đánh dấu lỗ hổng là Đã xử lý, Đã gia hạn thành công gói cước Monitoring cho Website, v.v.
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?