Tài khoản CyStack ID

ID Signin

Tài khoản CyStack ID là tài khoản chung được sử dụng để đăng nhập và sử dụng các sản phẩm của CyStack. Khách hàng có thể truy cập trang đăng nhập CyStack ID từ giao diện sản phẩm (nút "Đăng nhập") hoặc địa chỉ https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới

Để đăng nhập CyStack ID, từ trang đăng nhập CyStack ID vui lòng điền email/username và mật khẩu đã đăng ký rồi bấm nút "Đăng Nhập". Hoặc khách hàng cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google, Facebook hoặc GitHub.

ID Signup selected

ID Signup

Với những khách hàng chưa có tài khoản, truy cập trực tiếp qua địa chỉ https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới và chưa đăng ký qua trang giao diện các sản phẩm của CyStack, vui lòng nhấn nút "Đăng Ký" để được chuyển tới giao diện Đăng ký tài khoản:

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, tick chọn "Tôi đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật" rồi bấm "Đăng ký".

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?