Các gói cước

Lưu ý: Mỗi gói cước được áp dụng cho một website thay vì tài khoản. Mỗi tài khoản của khách hàng có thể quản lý nhiều website với các gói cước khác nhau.

Các gói cước

Quick Scan

 • Hình thức thanh toán theo lượt quét: 199,000 VNĐ/lượt quét. Mỗi lượt quét áp dụng cho một tên miền hoặc IP, không bao gồm các tên miền phụ nếu có.
 • Gói Quick Scan bao gồm đầy đủ các tính năng Quét lỗ hổng bảo mật, cho phép gửi cảnh báo qua email, xuất báo cáo PDF cho lượt quét và nhận hỗ trợ khắc phục lỗ hổng qua email.
 • Ngay sau khi truy cập vào trang web https://web.cystack.net/scanMở trong cửa sổ mới, khách hàng đã có thể điền tên miền, đăng nhập và xác thực theo hướng dẫn để bắt đầu sử dụng Quick Scan.

Deep Scan

 • Hình thức thanh toán theo tháng, 1,499,000 VNĐ/website/tháng, không giới hạn số lượt quét trong tháng.
 • Bao gồm đầy đủ các tính năng của gói Quick Scan và cho phép tạo nhóm và quản lý thành viên đồng thời cho phép tích hợp các phần mềm làm việc nhóm như Slack, Trello, nhận hỗ trợ khắc phục lỗ hổng qua email và chat.

Monitoring

 • Hình thức thanh toán theo tháng, 8,999,000 VNĐ/domain/tháng, không giới hạn số lượt quét cho tên miền gốc và tối đa 500 tên miền phụ.
 • Bao gồm đầy đủ các tính năng Scan của gói Deep Scan, đồng thời cho phép:
  • Giám sát bảo mật cho website với tối đa 500 tên miền phụ thuộc tên miền gốc, cho ứng dụng web, API, IP...
  • Tự động tìm kiếm các tên miền phụ và đánh giá bảo mật cho các tên miền phụ tìm được.
  • Phòng chống tấn công Subdomain Takeover.
  • Thực hiện đánh giá bảo mật định kỳ, xuất báo cáo PDF định kỳ.
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?