Thẻ Tổng quan

Giao diện mặc định khi truy cập CyStack Web Security sẽ mở thẻ tính năng đầu tiên: Tổng quan, nơi cung cấp cái nhìn bao quát về bảo mật của hệ thống Website, bao gồm thông tin từ tất cả các tính năng của sản phẩm.

Tổng quan

Từ giao diện Tổng quan khách hàng có thể phát hiện nếu có vấn đề đối với hệ thống và nhanh chóng điều hướng tới chi tiết vấn đề thay vì phải duyệt qua các thẻ tính năng và tính năng phụ.

Ví dụ: từ giao diện Tổng quan, phần Lỗ hổng mới nhất, khách hàng có thể thấy các lỗ hổng trong tình trạng Đang tồn tại, nhấn vào lỗ hổng mới nhất (đầu tiên trong danh sách) HTML form without CSRF protection sẽ mở tới giao diện Chi tiết lỗ hổng để xem kỹ hơn.

Hoạt động mới

Hoạt động mới

Mục này hiển thị các thông tin của chức năng Lịch sử Hoạt động, giúp khách hàng nắm bắt thông tin về những hoạt động mới nhất của người dùng hoặc hệ thống. Nhấn vào "Xem chi tiết" để mở tính năng Lịch sử Hoạt động.

Lỗ hổng theo mức độ nguy hiểm

Lỗ hổng

Mục này hiển thị thông tin về các lỗ hổng bảo mật một cách trực quan. Khách hàng có thể nhấn vào "Xem chi tiết" để chuyển đến phần Quản lý Lỗ hổng bảo mật và xem thông tin chi tiết về các lỗ hổng.

Giám sát bảo mật

Monitoring

Mục này hiển thị danh sách các Website mà khách hàng đã thêm vào sản phẩm Web Security, khi nhấn vào "Xem chi tiết" khách hàng sẽ được chuyển tới giao diện thẻ Quản lý Danh mục Websites.

Các lỗ hổng mới nhất

Các lỗ hổng mới nhất

Mục này tổng hợp những lỗ hổng mới nhất được phát hiện, bao gồm cả vị trí website bị ảnh hưởng, thời điểm phát hiện, trạng thái lỗ hổng. Khách hàng có thể nhấn vào tên lỗ hổng trong danh sách để xem thông tin đầy đủ về lỗ hổng đó. Khi nhấn vào "Xem chi tiết" khách hàng sẽ được chuyển đến phần Quản lý Lỗ hổng bảo mật.

Lượt quét sắp tới

Lượt quét sắp tới

Nếu khách hàng đã lên lịch quét định kỳ hoặc chọn thời gian thực hiện quét là một thời điểm trong tương lai, các lượt quét đã lên lịch sắp được thực hiện sẽ hiển thị tại đây. Khi nhấn vào "Xem chi tiết" khách hàng sẽ được chuyển đến phần Lịch sử quét.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?