Thông báo

Từ giao diện Quản lý tài khoản, chọn Thông báo.

Thông báo

Tính năng này cho phép khách hàng thay đổi các Quy tắc về việc nhận Cảnh báo cho các Sự kiện đối với từng Đối tượng và Hành động, mỗi dòng ứng với một Đối tượng và các Hành động tương ứng với nó, bao gồm:

  • Website: Bị đưa vào Danh sách đen, Bị tấn công, Được thêm mới, Bị xóa hoặc Có lỗ hổng.
  • Một lỗ hổng: Được khắc phục.
  • Một lượt quét: Được hoàn thành.
  • Một báo cáo: Sẵn sàng tải về.
  • Một chứng chỉ: Đã hết hạn / Hết hạn trong 10 ngày / Hết hạn trong 30 ngày.

Chỉnh sửa và xóa Quy tắc

Edit

Tất cả các Quy tắc sẽ được mặc định ở trạng thái kích hoạt nhận Cảnh báo. Nếu khách hàng không muốn nhận Cảnh báo khi có sự kiện (ví dụ: khi Một chứng chỉ Hết hạn trong 10 ngày), vui lòng nhấn vào nút "Chỉnh sửa" ứng với Đối tượng đó (Một chứng chỉ) và bỏ chọn Hành động tương ứng (Hết hạn trong 10 ngày), sau đó nhấn "Lưu".

Delete

Hoặc nếu như khách hàng muốn tắt Cảnh báo cho tất cả các Sự kiện liên quan tới Đối tượng nào đó, chỉ cần nhấn vào nút "Xóa" ứng với Đối tượng, sau đó nhấn "Đồng ý".

Các kênh nhận Cảnh báo

Theo mặc định tất cả Cảnh báo sẽ được gửi tới khách hàng qua email. Khách hàng cũng có thể thêm các kênh nhận Cảnh báo bằng cách nhấn vào dấu + bên cạnh phần Gửi cảnh báo cho tôi qua.

  • Email: nhập địa chỉ email vào ô "Thông báo đến" rồi nhấn "Gửi mã", kiểm tra email để nhận được Mã xác nhận sau đó điền vào ô "Mã xác nhận", nhấn "Thêm" để hoàn tất.

Email

  • Slack: chọn "Slack" và nhấn "Tiếp theo" để chuyển tới trang Slack, đăng nhập và tạo mới hoặc lựa chọn một kênh Slack channel có sẵn để nhận Cảnh báo, sau đó nhấn "Allow".

Slack

  • Telegram: nhập Chat ID như hướng dẫn. Để lấy Chat ID vui lòng gửi tin nhắn tới Telegram BOT @CyStack_bot sau đó dùng lệnh /getChatID. Nhấn "Thêm" để hoàn tất.

Telegram

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?