Quản lý Thành viên

Members

Tính năng này cho phép quản lý các thành viên của Nhóm làm việc (Workspace), những người có thể truy cập CyStack Web Security để xem thông tin, thực hiện Quét hoặc sử dụng các tính năng khác.

Để truy cập giao diện Quản lý Thành viên, vui lòng nhấn vào thẻ Cài đặt Workspace và chọn thẻ Thành viên. Trong giao diện của tính năng sẽ hiển thị các thông tin bao gồm Tên, Username và Vai trò của tất cả các thành viên trong Workspace hiện tại.

Thêm Thành viên

Add Members

Add Members 2

Để thêm Thành viên, vui lòng nhấn vào nút "Thêm Thành viên", nhập địa chỉ Email hoặc Tên tài khoản của Thành viên đó vào hộp thoại hiện ra, sau đó nhấn "Thêm Thành viên".

Lưu ý: Thành viên đó cần đăng ký và đăng nhập thành công vào CyStack Web Security, Tên tài khoản ở đây cũng chính là Tên tài khoản CyStack ID. Để kiểm tra Tên tài khoản của mình, vui lòng truy cập Quản lý tài khoản / Chung. (Xem thêm hướng dẫn Quản lý tài khoản tại đây)

Thành viên đã tạo Workspace sẽ có Vai trò mặc định là Owner (chủ sở hữu), mỗi Workspace chỉ có một Owner. Các thành viên khác sau khi được thêm vào sẽ có Vai trò là Member (thành viên thường).

Xóa Thành viên

Delete Members

Delete Members

Để xóa bỏ một Thành viên khỏi Workspace hiện tại, từ giao diện Quản lý Thành viên vui lòng nhấn vào biểu tượng Thùng rác trong cột Thao tác, sau đó nhấn Đồng ý trong hộp thoại Xác nhận xóa.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?