Danh mục Websites

Websites list

Liệt kê các website mà khách hàng đã thêm vào CyStack Web Security, với mỗi Website khách hàng sẽ có thể:

 • Quản lý thông tin Websites: Trong giao diện Danh mục Websites sẽ hiển thị các thông tin bao gồm

  • Tên Website
  • Kiểu Website (tên miền / địa chỉ IP)
  • Thời gian thêm vào Danh mục (cột Đã thêm)
  • Gói cước tương ứng với Website
  • Số tên miền phụ đã phát hiện
  • Lần cuối thực hiện quét
  • Số lỗ hổng đang ở trạng thái Mở
 • Thao tác bằng cách bấm vào dấu ba chấm ở cột Thao tác tương ứng với Website

  • Quét lỗ hổng bảo mật cho Website
  • Chỉnh sửa thông tin Website
  • Xác thực quyền sở hữu (chi tiết xem tại đây)
  • Mua thêm lượt quét hoặc nâng cấp tài khoản (chi tiết xem tại đây)

Thông tin chi tiết với mỗi Website:

Websites details

Khi bấm vào tên Website trong cột Tên, bảng thông tin chi tiết cho Website sẽ mở ra bao gồm các thông tin như

 • Tổng quan: Tên, ID, địa chỉ IP, Hệ điều hành, Lỗ hổng theo độ nguy hiểm...
 • Gói cước Website: khách hàng có thể biết gói cước đang sử dụng, số lượt quét còn lại, và có thể mua thêm lượt quét hoặc nâng cấp gói cước bằng cách bấm Mua lượt quét / Nâng cấp. Ngoài ra tại đây khách hàng sử dụng gói Monitor sẽ có thể xem Ngày thanh toán tiếp theo và Số lượng tên miền phụ đang quản lý.
 • Các cổng đang mở, tình trạng chứng chỉ SSL, theo dõi nếu website bị đưa vào blacklist hoặc xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu hacking... (Nhấn vào các thẻ tính năng phụ nằm ngang phía trên cùng để xem chi tiết).
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?