Tính năng Giám sát

Nhấn vào thẻ Giám sát, giao diện tính năng Giám sát sẽ mở ở thẻ tính năng phụ mặc định Lịch sử Giám sát.

Giám sát bảo mật

Tính năng Giám sát bảo mật chỉ khả dụng cho các website dùng gói Monitoring.

Bật tính năng Giám sát

Bật tính năng Giám sát Trước khi bật tính năng Giám sát bảo mật, khách hàng cần thực hiện thành công các bước sau:

Website được đăng ký gói Monitoring sẽ được hiển thị trong Cài đặt Giám sát, vui lòng xem hướng dẫn để biết cách cài đặt, sau đó bật tính năng Giám sát bằng cách chuyển nút (4) ở cột Thao tác sang trạng thái Bật.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?