Lượt quét theo lịch

Từ giao diện Quét, nhấn vào thẻ "Lập lịch"

Schedule

Phần này sẽ hiển thị các lượt quét (bao gồm cả Giám sát đối với các website dùng gói Monitor) đã được lên lịch. Khách hàng có thể xem thông tin cũng như sửa, xóa lịch quét đã tạo.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?