Quản lý Báo cáo

Truy cập thẻ Báo cáo trong cột bên trái để mở giao diện Báo cáo với tất cả các báo cáo Quét cũng như báo cáo Giám sát.

Reports

Các báo cáo được hiển thị tại đây với các thông tin như

 • ID của báo cáo.
 • Cột "Scan ID" chính là số thứ tự lượt quét đối với báo cáo Quét, và không hiển thị đối với báo cáo Giám sát.
 • Website: địa chỉ của website được Quét hoặc Giám sát.
 • Mẫu báo cáo: Báo cáo Quét lỗ hổng hoặc Báo cáo Giám sát Bảo mật.
 • Thời gian khởi tạo.
 • Trạng thái: Chờ xử lý, Đang quét hoặc Hoàn thành.
 • Kiểu báo cáo: phân loại báo cáo được tạo Tự động hoặc Thủ công.

Lọc và tìm kiếm Báo cáo

Download

Khách hàng có thể lọc và tìm kiếm các báo cáo

 • Theo Website (1).
 • Theo trạng thái: Chờ xử lý, Đang quét, hoặc Hoàn thành (2).
 • Theo Kiểu báo cáo: Tự động hoặc Thủ công (3).
 • Theo thời gian (4).

Tải và xem Báo cáo

Download

Các báo cáo có thể được tải xuống và xem dưới dạng file PDF bằng cách nhấn vào nút "Tải xuống" trong cột cuối cùng.

Xem báo cáo mẫu tại đâyMở trong cửa sổ mới.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?