Thêm website

Từ giao diện Danh mục Websites, nhấn nút "Thêm Website" để mở hộp thoại

Add Website

Tại đây khách hàng có thể bổ sung Website vào Danh mục Website, bao gồm Tên gợi nhớ (Name), Địa chỉ Website (Address) và Mô tả (Description).

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?