Xử lý các lỗ hổng đã phát hiện

Các lỗ hổng sau khi được phát hiện nên được xử lý càng sớm càng tốt, tuy nhiên khi có nhiều lỗ hổng thì việc xử lý tất cả cùng lúc sẽ là bất khả thi, do vậy bạn nên cân nhắc việc ưu tiên xử lý những lỗ hổng quan trọng nhất có thể bị khai thác để tấn công. Trong giao diện Quản lý Lỗ hổng, cột đầu tiên "Mức độ nghiêm trọng" thể hiện các mức độ để khách hàng có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên dễ dàng hơn.

CyStack Web Security chỉ là công cụ giúp khách hàng phát hiện và quản lý lỗ hổng, không có tính năng tự động khắc phục hay vá lỗ hổng.

Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn trong việc khắc phục lỗ hổng, vui lòng liên hệ với CyStack để được trợ giúp.

  • Sau khi đã khắc phục lỗ hổng, khách hàng có thể chuyển trạng thái lỗ hổng từ "Đang tồn tại" thành "Đã khắc phục".
  • Đối với những lỗ hổng được xác định là False Positive (Không phải lỗ hổng) hay những lỗ hổng không nghiêm trọng hoặc vì lý do nào đó khác mà khách hàng quyết định sẽ không xử lý khắc phục, có thể chuyển trạng thái lỗ hổng đó từ "Đang tồn tại" thành trạng thái tương ứng "Không phải lỗ hổng" hoặc "Sẽ không khắc phục".
  • Tương tự trong trường hợp phát hiện lỗ hổng bị sai trạng thái hoặc muốn chuyển từ trạng thái cũ sang trạng thái mới, ví dụ từ "Sẽ không khắc phục" thành "Đã khắc phục", vui lòng làm theo hướng dẫn Thay đổi trạng thái lỗ hổng phía dưới.

Thay đổi trạng thái lỗ hổng

Từ giao diện Quản lý Lỗ hổng, tìm đến lỗ hổng muốn thay đổi bằng cách duyệt danh sách trong thẻ Trạng thái tương ứng, hoặc sử dụng Bộ lọc và tìm kiếm.

Cách 1

Change method 1

Nhấn vào Trạng thái (trong cột cuối cùng) ứng với lỗ hổng đó và chọn trạng thái mới để thay đổi trạng thái của lỗ hổng.

Cách 2

Change method 2

Nhấn vào tên lỗ hổng để mở Chi tiết lỗ hổng, sau đó trong phần "Thông tin lỗ hổng", nhấn và chọn Trạng thái mới trong danh sách để thay đổi.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?