Thêm Website và xác minh

Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ được tặng một (01) lượt quét Quick Scan miễn phí dành cho mỗi Website đã xác minh quyền sở hữu lần đầu.

Websites

Trước khi bắt đầu quét, vui lòng vào Danh mục Websites sau đó nhấn nút Thêm Website

Thêm Website

Add Website

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn vào "Thêm" để hoàn tất, Website mới thêm sẽ được hiển thị trong Danh mục Website.

Xác minh quyền sở hữu

Một Website mới được thêm sẽ không có dấu tick xanh bên cạnh, và sẽ chưa thể quét ngay. Khách hàng cần phải Xác minh quyền sở hữu đối với Website đó để có thể quét.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?