Thêm lượt quét mới

New Scan

Sau khi Thêm Website và Xác thực thành công, ở giao diện Website khách hàng sẽ thấy dấu tích xanh bên cạnh tên Website thể hiện rằng Website đã được xác thực và sẵn sàng để quét. Vui lòng bấm vào dấu ba chấm trong cột Thao tác tương ứng với Website cần quét và chọn Quét.

New Scan

Khách hàng cũng có thể chuyển sang giao diện thẻ Quét và bấm nút "Thêm Lượt quét".

Trong cửa sổ Thêm Lượt quét hiện ra vui lòng chọn Website cần quét trong danh sách. Khách hàng có thể xem số lượt quét còn lại ở phía dưới của hộp thoại Thêm Lượt quét, mục Available Scans. Để mua thêm lượt quét hoặc nâng cấp gói tài khoản vui lòng xem tại đây.

Với Website cần đăng nhập

Xác thực

Nếu Website mà khách hàng muốn quét yêu cầu đăng nhập để sử dụng các tính năng, vui lòng bật lựa chọn Xác thực và lựa chọn hình thức Xác thực:

Basic: Điền Tên người dùng và Mật khẩu để truy cập tài khoản của Website cần quét.

Cookie

Cookie: Sao chép và dán thông tin Cookie vào ô bên cạnh.

Quét theo lịch

New Scan

Theo mặc định, sau khi khách hàng hoàn thành Thêm lượt quét, CyStack Web Security sẽ thực hiện quét ngay lập tức và chỉ thực hiện một lần. Nếu khách hàng muốn lên lịch để thực hiện quét vào thời điểm khác, hoặc thực hiện quét lặp lại nhiều lần, vui lòng bật lựa chọn "Lên lịch quét" (1):
- (2) Tần suất: khách hàng có thể lựa chọn quét Một lần, Hàng ngày, Hàng tuần hay Hàng tháng.
- (3) Thời gian bắt đầu: bao gồm ngày/tháng/năm và thời gian chính xác (giờ:phút:giây).
- (4) Múi giờ (Time Zone): Đối với khách hàng ở Việt Nam vui lòng chọn múi giờ Asia/Saigon (+07:00).
- (5) Khách hàng có thể chọn thời gian lặp lại sau 1 - 20 ngày / tuần / tháng.
- (6) Mục này chỉ xuất hiện trong trường hợp khách hàng chọn quét Hàng tuần ở mục (2). Khách hàng có thể lựa chọn ngày trong tuần để quét, ví dụ quét Hàng tuần vào Thứ Hai và Thứ Năm (lựa chọn tối thiểu 1 ngày và tối đa 7 ngày).
- (7) Tóm tắt: Xác nhận lại các lựa chọn cho lịch quét sẽ tạo.

Sau khi hoàn thành các bước trên, nhấn "Khởi tạo" để hoàn tất việc Thêm Lượt Quét. Quá trình quét có thể mất khá lâu, vui lòng chờ và kiểm tra email hoặc các kênh thông báo khác để nhận thông báo khi đã quét xong.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?