Lịch sử Giám sát

History

Với mỗi lần quét Giám sát, giao diện Lịch sử Giám sát sẽ hiển thị số thứ tự, tên Website, tình trạng (Chờ xử lý, Đang quét, Hoàn thành, Đang dừng hoặc Đã dừng), thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình kiểm tra.

Xem chi tiết kết quả Giám sát

Details

Khi bấm vào "Xem chi tiết" (biểu tượng con mắt trong cột Thao tác), các thông tin chi tiết về lần kiểm tra đó sẽ được hiển thị, bao gồm:

  • (1) Tổng quan Lượt quét: các thông tin như ID lượt quét (SCAN ID), website được quét, thời gian bắt đầu, thời gian quét mất bao lâu. Khách hàng cũng có thể lựa chọn Tải báo cáo bằng cách nhấn nút "Tải xuống Báo cáo".
  • (2) Tên miền phụ được phát hiện: dành cho các website dùng gói cước Monitor. Nhấn vào "Xem chi tiết" để xem danh sách đầy đủ các tên miền phụ.
  • (3) Số cổng đang mở. Nhấn vào "Xem chi tiết" để xem danh sách các cổng cùng với giao thức, dịch vụ, sản phẩm, phiên bản của các cổng đó.
  • (4) Tình trạng Chứng chỉ SSL. Con số được hiển thị chính là số ngày còn lại trước khi chứng chỉ hết hạn. Để xem thông tin chi tiết về Chứng chỉ SSL của website, vui lòng nhấn vào "Xem chi tiết".
  • (5) Danh sách đen. Có 9 cơ sở dữ liệu mà Web Security sẽ kiểm tra tên miền của khách hàng. Nhấn vào "Xem chi tiết" để xem danh sách đầy đủ và phát hiện nếu có cơ sở dữ liệu nào liệt tên miền của khách hàng vào danh sách đen.
  • (6) Thông tin Hacking. Nếu Web Security phát hiện bất cứ thông tin nào về các cuộc tấn công hoặc sự cố lộ dữ liệu có liên quan tới website của khách hàng, các thông tin đó sẽ được hiển thị tại đây.
  • (7) Số lượng ứng dụng được phát hiện. Nhấn vào "Xem chi tiết" để xem danh sách đầy đủ.
  • (8) Lỗ hổng đã phát hiện. Có thể nói là phần quan trọng nhất, hiển thị biểu đồ thể hiện các lỗ hổng được phát hiện theo mức độ nguy hiểm. Nhấn vào "Xem chi tiết" sẽ mở ra danh sách đầy đủ các lỗ hổng được phát hiện trong Lượt quét này. Sau đó khách hàng có thể nhấn vào từng lỗ hổng để xem kỹ hơn.
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?