Bộ lọc Websites

Khách hàng có thể lọc danh sách các Websites bằng các bộ lọc và chức năng tìm kiếm:

  • Trạng thái (Status): Đã xác thực (Verified) hoặc Chưa xác thực (Unverified)
  • Theo Loại (Type): IP hoặc Domain.
  • Tìm kiếm Website cụ thể bằng cách gõ vào ô Search.

Lọc và tìm kiếm

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?