Giao diện CyStack Web Security

Tổng quan

Sau khi đăng nhập hoặc truy cập từ URL, khách hàng sẽ được đưa tới giao diện CyStack Web Security, mặc định ở thẻ Tổng quan, nơi cung cấp cái nhìn bao quát về bảo mật của hệ thống Website, bao gồm thông tin từ tất cả các tính năng của sản phẩm.

Interface

Cột ngoài cùng bên trái (1) sẽ có các Thẻ tính năng, mỗi thẻ ứng với một tính năng của CyStack Web Security. Các thẻ này sẽ luôn được hiển thị và đóng vai trò như một Thanh điều hướng. Khi nhấn vào mỗi thẻ, giao diện của tính năng đó sẽ mở, với các Thẻ tính năng phụ (nếu có) được hiển thị theo hàng ngang phía trên cùng (2).

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?