Thuật ngữ

  • Tài khoản: được hiểu là tài khoản CyStack ID được sử dụng để đăng nhập vào giao diện CyStack Web Security. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản tại https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới hoặc đăng ký và đăng nhập với tài khoản Google, Facebook, GitHub. Xem thêm tại: CyStack ID
  • Lỗ hổng bảo mật: được hiểu là điểm yếu có thể bị khai thác bởi một tác nhân xấu để thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm thực hiện các hành động phi pháp lên hệ thống mục tiêu. Các lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công chạy mã, truy cập bộ nhớ của hệ thống, cài đặt phần mềm độc hại và đánh cắp, phá hủy hoặc sửa đổi những dữ liệu nhạy cảm.
  • Lượt quét: được hiểu là một lần thực hiện Quét lỗ hổng bảo mật bằng CyStack Web Security.
  • Hệ thống Website: được hiểu là toàn bộ website, tên miền gốc và các tên miền phụ đi kèm.
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?