Xem tình trạng Quét và Báo cáo

Xem tình trạng Quét

Truy cập thẻ Quét trong cột bên trái để mở giao diện Lịch sử quét.

Scans

Trong phần này khách hàng có thể xem các lượt quét đã thực hiện, lọc và tìm kiếm lượt quét cụ thể, và xem chi tiết lượt quét. Hướng dẫn chi tiết về quản lý Lịch sử quét vui lòng xem tại đây.

Xem Báo cáo

Sau khi đã hoàn thành lượt quét, truy cập thẻ Báo cáo trong cột bên trái để mở giao diện Báo cáo.

Reports

Khách hàng có thể lọc và tìm kiếm các báo cáo hoặc tải về và xem dưới dạng file PDF. Hướng dẫn chi tiết về quản lý Báo cáo vui lòng xem tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?