Tổng quan

Tổng quan

Phần này hiển thị các thông tin tài khoản như Họ tên, địa chỉ email, tên tài khoản, và cho phép khách hàng lựa chọn Ngôn ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt). Để thay đổi các thông tin này, hoặc thay đổi mật khẩu, khách hàng có thể bấm vào link truy cập CyStack ID trong giao diện.

Thay đổi Thông tin Tài khoản

Để thay đổi các thông tin Tài khoản của bạn, vui lòng nhấn vào liên kết tới CyStack ID trong giao diện, hoặc truy cập trực tiếp trang CyStack ID tại địa chỉ: https://id.cystack.net/Mở trong cửa sổ mới.

Thay đổi ngôn ngữ

General

Trong giao diện Chung bạn có thể lựa chọn trong danh sách ở phần "Chọn ngôn ngữ" để thay đổi giao diện sang ngôn ngữ khác, hiện tại hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?